Tuesday, May 26, 2009

Aliw-iw Dance Forum 2009(foto source - http://www.filipinobooks.com/copy1roa/_borders/folkdance_poster.JPG)


Mga Ka-Sayawan at Ka-Tugtugan! Ito po ang pinakahuling balita patungkol sa ating proyekto:

Itutuloy po natin ang ating napagusapang gawain, ang sayawan at tugtugan para muling buhayin ang dancing spirit nating mga Pinoy...

Aliw-iw Dance Forum 2009

Ito ay gaganapin sa: Hunyo 14, 2009 (Linggo)
3:00 PM - 6:00 PM
UP Sunken Garden

Sa bawat grupong "co-conspirator" UP Street Dance Club, LaSalle FROLIC, UP Indak Oryantal, BANGSI, UP Kontragapi, Sanghabi at mga inaasahan pang maging "co-conspirators" Filipiniana Dance Troupe, UP Anido, Dance Sport, Brigada, at Spring of Harmony Internal Arts maaari po lamang maghanda ng 5-sentence write-up patungkol sa inyong grupo, at mp3 file ng 3 tugtog na maaaring gamitin para sa inyong mga sayaw. Gayundin po ang listahan ng mga kasapi na makakasama (buong pangalan/ kasarian) at food preference (vegetarian, allergies, etc).

Ang nakatakda po nating rehearsal ay sa Hunyo 14 din, mula 12:00-2:00 PM, maaaring sa likod ng Vinzons hall, o isa sa mga bakanteng lugar sa loob na rin ng UP.

Nais rin po naming klaruhin sa lahat na bagamat maganda kung "kikita" tayo sa gawaing ito, di ito ang pangunahing layunin ng pag-organisa nito (maliban sa maaaring di naman talaga tayo kumita)...kundi ang magkaroon ng "venue" para sa mga kakaiba at bagong pamamaraan ng pagtitipon, yaong di nakatali sa mga pag-uusap o pag-iisip, sa halip ay nakatuon sa paggalaw ng katawan na nagmumula sa ating mga puso at kaluluwa...

Tanging maipapangako po namin sa bawat grupong makakasama dito ay ang libreng "publicity" at "exposure". Sa anuman pong "publicity material" na ilalabas ay makakasama ang pangalan ng inyong grupo, at sa mismong araw ng ating Dance Forum ay babanggitin din kasama sa anunsyo (sa dulo ng programa) ang mga grupo naging kabahagi. Gayundin ay maaari kayong magbenta ng tiket, o anuman sa araw na iyon at maaari ring mag-anunsyo ng inyong mga proyekto.

At nais rin po sana naming humingi ng tulong, kung may mga kontak kayo na maaaring mabigyan ng "solicitation/ sponsorship letters" ay sabihin lamang po sa akin, thru email or text.

Ang Stage Manager po natin ay si Louise, kaya't para sa anumang komunikasyon, katanungan o klaripikasyon ay sa kanya ninyo i-diretso -- louisefar@yahoo.com / cel #09196952507. Sa kanya nyo na rin po ipadala ang mga mp3 file, 5-sentence write-up, listahan ng pangalan at food preference.

Maraming salamat po!


Sumasainyo,

Janneke NEX Agustin
nexagustin@gmail.com
0916.2486592
02.4735803

4 comments:

Desert Aquaforce said...

Wow...galing nito ah! Akala ko ang aliw-iw ay sexy dancing... yun pala tunay na magbibigay aliw para sa kulturang pilipino!

Anonymous said...

Congratulations on the link love from Blog Engage.
So You Want To Be a Banquet Manager

Anonymous said...

[URL=http://keepipprivate.info][IMG]http://keepipprivate.info/Anonymous-Proxy.jpg[/IMG][/URL]

[B]Unblock websites with KeepIpPrivate.info for free![/B]

[B][URL=http://keepipprivate.info]KeepIpPrivate[/URL][/B]® is a web-based [URL=http://keepipprivate.info]anonymous proxy[/URL] service which allows anyone to surf the Web privately and securely. Unlike other proxies, there is no software to install or complicated instructions to follow.

[COLOR=Red]Just enter a URL[/COLOR] (website address) in the form. Through KeepIpPirvate, you can use websites but they cannot uniquely identify or track you. KeepIpPirvate hides your IP address and our encrypted connection prevents monitoring of your network traffic.

Once using KeepIpPirvate, you can surf normally and forget that it is there, protecting you So, start browsing any website from School or Work or university

Forexample lets say you want to log to this site [url=http://www.anqam.com/anqam-12013.html]سكس[/url] and it is blocked in your School or University or your Work
Just log to KeepIpPrivate.info and put the link in side the form and thats it :) you also can manage what you want to see and wat content you want to hide try it and you will understand ;)

Hope this website will help everyone here in this forum especially users who their ISP blocks sites that not shouldn't be blocked.

Regards :).

Anonymous said...

you people are really good nice to be here [url=http://thrimicroscope.info/luverne_jason_microscopes.html]jason microscopes[/url]